Geschillen

Voor zowel jou als mij is het prettig om te weten wat te doen als gebrekkige communicatie of onvrede leiden tot een geschil of klacht. Er is een helder traject dat gevolgd kan worden om tot een oplossing te komen. Dat traject is als volgt:

Stap 1. Bespreken
Bij geschillen is het advies om dit eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kun je schriftelijk een klacht indienen.

Stap 2. Contact met SBLP
Als het besproken is en er is geen passende oplossing gekomen, dan kun je contact daarover opnemen met de klachtenfunctionaris van de SBLP. Het secretariaat zal je inlichten hoe en waar je de klacht kunt indienen conform het klachtenregelement van de SBLP. Ze zullen o.a. het klachtenformulier toesturen: ledenadministratie@sblp.nl.
Deze informatie is ook te vinden op de website van SBLP (www.SBLP.nl, onder de link Cliƫnten / klachtenreglement).

Stap 3. Onafhankelijke geschillencommissie
Mochten de klachten zware grensoverschrijding inhouden of de klachtenprocedure geen bevredigende oplossing hebben opgeleverd, dan kan je bij een onafhankelijke geschillencommissie een klacht indienen. De geschillencommissie maakt, indien een klacht ontvankelijk is bevonden, een bindende uitspraak.
WkkGZ waar de geschillencommissie onder valt heb ik geregeld bij CAM COOP onder nummer SBLP 28106497. Voor verdere informatie: www.camcoop.nl